Allare Lyrics – Deepak Bajracharya

Song Details:
Vocal By: Deepak Bajracharya
Music By: Deepak Bajracharya
Lyrics By: Ricky Shakya
Artists: Prakash/Deepjyoti/ Roshani
Music on: Deepak Bajracharya

Allare Lyrics

Jau Farkera Jau, Na Lau Priti Nalau
Ma Ta Hawa Sangai Aaunchu Hurima Nai Haraun Chu Aanha… Aanha…
Na Aau Farkera Jau, Na Lau Priti Nalau
Ma Ta Hawa Sangai Aaunchu Hurima Nai Haraun Chu Aanha… Aanha…

Jhutho Ni Ma Hoina
Sojho Ni Ma Chaina
Chaal Mero Batase
Haal Samhalne Chaina
Mohani Ko Bato Jandai Najane Ma Paren Allare Aanha… Aanha…
Khola Wari Ma Kahile Khola Pari Paryo Mero Yo Mana Aanha… Aanha…

Sandhai Pachi Aayera
Ma Sataune Hoina
Jyaanai Dine Mayama
Soch Mero Chaina
Purpuro Yo Mero Maya Ma Kahile Pani Fasena Aanha… Aanha…
Jiskaudai Hindincha Baru Fasidaina Kahin Pani Aanha… Aanha…

Nepali Lyrics Allare

जाउ फर्केर जाउ नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ
म त हावा सँगै आउछ्हुँ हुरिमा नै हराउछुँ

नआउ फर्केर जाउ नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ
म त हावा सँगै आउछ्हुँ हुरिमा नै हराउछुँ

झुतो नि म होईन सोझो नि म छैन
चाल मेरो बतासे हात सम्हाल्ने छैन
मोहनीको बाटो जान्दै नजाने म परे अल्लारे
खोला वारी कहिले म खोला पारी पर्‍यो मेरो मन

सधै पछी आएर म सताउने होईन
ज्यानै दिने मायामा सोच मेरो छैन
पुर्पोरो यो मायामा कहिले पनि फसेन
जिस्कौन्दै हिदिन्छ बरु फसिदैन कहिं पनि

जाउ फर्केर जाउ नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ
म त हावा सँगै आउछ्हुँ हुरिमा नै हराउछुँ

नआउ फर्केर जाउ नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ
म त हावा सँगै आउछ्हुँ हुरिमा नै हराउछुँ

मोहनीको बाटो जान्दै नजाने म परे अल्लारे
खोला वारी कहिले म खोला पारी पर्‍यो मेरो मन
पुर्पोरो यो मायामा कहिले पनि फसेन
जिस्कौन्दै हिदिन्छ बरु फसिदैन कहिं पनि.

Anand Bora

I'm Music Enthusiast person, I like watching action movies and hanging out with my friends. Follow me on Google+ and Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *